Wisła Otwarta Turystycznie to projekt mający na celu podkreślenie walorów turystycznych miasta Wisła. Projekt obejmował: projekt logotypu wraz z księgą znaku, druków akcydensowych gadżetów, ulotki, teczek itp. Inspiracją do powstania logotypu oraz grafiki były nieodłączne elementy miasta Wisła t.j. góry, rzeka i folklor. 

Zobacz moje inne prace

Back to Top